Comité de Formación

Vocal: IBONE RUIZ DE VELASCO ARTAZA

Vocal: SALVADOR ÁLVAREZ LEAL

Vocal: CARMEN VILLANUEVA RIVERO

Vocal: VIOLETA GALLEGO VIVIAN

Vocal: YOLANDA IRULEGUI ZULUETA